Header Website 20160311

wie is wie

Waerbeke vzw


TEAM


18 06 25 portret Dirk croppedDirk Sturtewagen (coördinator) doorliep als cultuurwerker een veelzijdig traject op het raakvlak van kunst & cultuur, economie en overheid. Vanuit het hart van het Stiltegebied Dender-Mark op de grens van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant bracht hij medio jaren ’90 de werking van Waerbeke op gang, waarbij hij 'stilte als voorwaarde voor leefkwaliteit' zoekt te verbinden met ontwikkelingen binnen verschillende maatschappelijke sectoren en disciplines (op het vlak van o.m. leefmilieu, cultuur, gezondheid, welzijn, onderwijs, mobiliteit, ruimtelijke planning, justitie). Sindsdien fungeert hij als initiator en mentor van diverse projecten rond stilte- en rustbeleving in Vlaanderen en Nederland.

dirk[at]waerbeke.be  +32 (0)476 59 27 15

Schermafbeelding 2019 02 05 om 14.41.34Gerolf T’Hooft (stafmedewerker) studeerde westerse en oosterse filosofie en is sinds eind jaren ’80 actief in het boekenvak. Hij ontwikkelde zich van grafisch vormgever en specialist in boekproductie tot allround uitgever. Hij richtte in 1995 uitgeverij Asoka op die zich, in combinatie met de uitgeverijen Synthese en De Driehoek, ontwikkelde tot Milinda uitgevers. Gerolf is van meet af aan betrokken geweest bij de communicatie van Waerbeke vzw en sinds medio 2013 actief als stafmedewerker communicatie. In samenwerking met de sociaal-culturele beweging vraagt hij sinds 2016 met uitgeverij Waerbeke gericht aandacht voor het thema stilte, vertraging en duurzame herbronning en plaatst daarmee de groeiende stiltebeweging in de bredere bedding van de Grote Ommekeer, de wereldomvattende transitiebeweging naar een levenondersteunende samenleving.

gerolf[at]waerbeke.be  +32 (0)468 43 92 12

Greet Heylen

Greet Heylen (projectleider) is opgeleid als sociaal-cultureel werker en mindfulnesstrainer. Na enkele jaren engagement in de sociale sector kiest zij ervoor om zich voluit in te zetten voor maatschappelijke mogelijkheden in plaats van zich te richten op problemen. Greet bracht inmiddels verschillende duurzame burgerinitiatieven op gang zoals Netwerk Stadslandbouw Antwerpen en Wwoof Belgium vzw en stond mee aan de wieg van Transitie Vlaanderen vzw. Ze bleef zich bijscholen als coach, transitiemanager en groepsbegeleider. In 2016 richtte ze Broedwerk op waarmee ze pioniers van een nieuwe economie begeleidt en ondersteunt. Geïnspireerd door zijnsoriëntatie en heartintelligence, wil ze spiritualiteit weer erkennen in het dagdagelijkse leven. Vanuit Waerbeke stimuleert Greet een netwerk van praktijkgemeenschappen die bijdragen aan de integratie van stilte, rust en ruimte in de samenleving.

greet[at]waerbeke.be  +32 (0) 486 52 55 65

Ann VeeckmanAnn Veeckman (office medewerker) is al vele jaren actief in de cultuursector, eerst op lokaal niveau, daarna als zakelijk coördinator bij het steunpunt lokaal cultuurbeleid (nu: Cultuurconnect). Inmiddels zocht ze professioneel heel andere paden op. De liefde voor de stilte was er al heel lang. De ontdekking van meditatie als ondersteuning in een moeilijke periode, heeft deze alleen maar verdiept. Hoe kan het anders, als je aan den lijve het belang van de verbindende en verrijkende waarde van stilte en rust in een harde en hectische wereld hebt ervaren. Daardoor is er al lang een persoonlijke band met Waerbeke. Sinds begin 2018 zorgt zij voor administratief-organisatorische versterking van het team, heel blij op die manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de beweging.

ann[at]waerbeke.be  +32 (0) 486 37 17 20 

Inge portret 2016Inge De Boeck (wandelcoach) studeerde af als vertaler-tolk. Vanuit haar passie om beter te communiceren en bewuster in het leven te staan, volgde ze tal van andere opleidingen (diverse vormen van lichaamswerk, therapeutenopleiding, psychodynamica en NLP, psychospiritueel werk, …). Communicatie is een constante in haar leven. Dit blijkt uit haar werk als vertaler, coach, trainer en bemiddelaar. Is initiatiefnemer en medeoprichter van de vzw ConnFinity die zich inzet voor bemiddeling bij conflicten aan het levenseinde. Inge is al verschillende jaren als vrijwilliger betrokken bij Waerbeke vzw. Door haar opleiding als bemiddelaar, haar jarenlange beoefening van meditatie en training in psychospiritueel werk heeft ze geleerd om aanwezig te blijven bij wat er nu is. Dit betekent niet overhaast oplossingsgericht bezig zijn, maar aanwezig zijn met wat zich aandient en ontvouwt. Stilte helpt om ruimte te creëren voor ons zijn. Daarom gaat ze als wandelcoach met mensen op stap in het Stiltegebied Dender-Mark om hen de kracht van stilte en natuur te laten ervaren. Door haar cursussen yoga en mindfulness reikt ze nog een andere manier aan om tot verstilling te komen.

wandelcoach[at]waerbeke.be  +32 (0)495 24 14 65


RAAD VAN BESTUUR


Iris Steen klIris Steen (bestuurder-voorzitter) is opgeleid als historicus. Na vele jaren actief te zijn geweest in het onderwijs en in de erfgoedsector heeft zij nu een eigen adviesbureau voor procesbegeleiding. Van daaruit begeleidt zij organisaties, vooral in de erfgoedsector, maar ook in aangrenzende sectoren als cultuur, toerisme en natuur, die een visie willen ontwikkelen, een andere richting op willen of anderszins willen reflecteren en plannen maken. Jaren geleden maakte zij kennis met de stiltebeweging. Haar erfgoed-achtergrond sloot uitstekend aan bij de sociaal-culturele benadering, die gericht is op sensibilisering, vorming en maatschappelijke actie. Stilte en rust zijn schaarse goederen in de letterlijke betekenis van het woord: ze zijn goed voor je en als we ze kwijt raken, verliezen we veel. Steeds meer mensen raken geïnspireerd door het gedachtegoed van Waerbeke en doen een beroep op de organisatie om te helpen stilte, rust en ruimte een plaats te geven in het leven en de omgeving van alledag. Het is de taak van het bestuur om de uitvoering van die maatschappelijke opdracht mogelijk te maken en te zorgen voor solide fundamenten en heldere omkadering voor medewerkers en vrijwilligers.

iris[at]waerbeke.be 

Foto Agnes klAgnes Pauwels (bestuurder-secretaris) heeft psychologie gestudeerd en is gepassioneerd door het avontuur van elke mens op zoek naar zichzelf.
Werkzaam in het Psychiatrisch Ziekenhuis te Eeklo heeft ze sinds 1976 de evolutie van de geestelijke gezondheidszorg van binnenuit kunnen mee volgen en eigen therapeutische vaardigheden steeds verder kunnen ontwikkelen. Door haar bijzondere interesse voor filosofie, pedagogie, ecologie en gezondheidszorg in het algemeen is het begeleiden van mensen steeds meer gegroeid naar een holistische benadering met specifieke aandacht voor existentiële vragen en noden. In ‘Acceptance and Commitment Therapy’ kan dit ten volle aan bod komen. Mindfulness en meditatie zijn hierin een belangrijk onderdeel. Dit toepasbaar en toegankelijk maken voor elke hulpvrager is telkens een nieuwe uitdaging.
Stilte en rust is een basisvoorwaarde voor zelf-reflexie en een bron om talenten en creativiteit steeds verder tot ontplooiing te brengen. De meest kwetsbare mensen in onze samenleving geven het signaal en de opdracht om samen met Waerbeke te blijven ijveren voor het behoud van stilte, rust en ruimte én het blijven bepleiten van kwaliteitsvolle aandacht voor elkaar.

agnes[at]waerbeke.be

Paul VandenabeelePaul Vandenabeele (bestuurder-penningmeester). Geboren op 28 mei 1953 te Brugge. Studeerde af aan de UG in 1978 als landbouwkundig ingenieur, specialiteit Waters en Bossen. Sinds 1981 werkzaam bij Vlaamse Overheid, eerst als hoofd van de dienst voor de Zoetwatervisserij, daarna als beheerder van het Visserijfonds en secretaris van de Hoge Raad voor de Riviervisserij, vanaf 2001 woudmeester voor Oost-Vlaanderen en sedert 2008 verantwoordelijk voor de Natuurinspectie. Tot 1996 woonachtig in Gent en daarna in Elene bij Zottegem. Sedert zijn jeugd is hij aangetrokken tot de zorg voor de aarde en koestert hij een verwondering voor de permanente instabiliteit van alle fenomenen en van leven in natuur en cultuur. Stilte, rust en ruimte zit in zijn DNA, dit thema is voor hem pluriform en niet ideologisch ingekleurd. Hij gelooft in de werkzaamheid van Waerbeke als een socio-culturele beweging die kwalitatieve activiteiten opzet die tendensen van voorbijgaande aard probeert te overstijgen. Binnen de Raad van Bestuur volgt hij de financiële zaken op Daarnaast is hij namens Waerbeke vzw betrokken bij de ontwikkeling van Waerbekehuis cvba.

paulvandenabeele[at]live.be 

Marc ColpaertMarc Colpaert (bestuurder) studeerde Germaanse filologie en cultuurfilosofie. Als journalist heeft hij in de jaren tachtig vooral Z.O.-Azië leren kennen. Cultuur, zo bleek, was de vergeten dimensie in de ontwikkelingssamenwerking. Die ervaring heeft hem ertoe aangezet zich te blijven engageren voor veranderingsprocessen in zowel het middelbaar als het hoger onderwijs. Hij ontwikkelde een uitgesproken visie over de noodzaak én de mogelijkheid van een interculturele en inter-levensbeschouwelijke dialoog. Ze werd de grondslag voor cimic, de voortgezette opleiding Intercultureel Management aan Thomas More (Mechelen). Leermeesters in dat verband waren Emmanuel Levinas, Raimon Panikkar en Ivan Boszormenyi Nagy. Zijn boek ‘Tot waar de beide zeeën samenkomen. Verbeelding: een sleutel tot intercultureel opvoeden’ (2007), wordt nog steeds sterk geapprecieerd. Sinds 9/11 vraagt hij bijzondere aandacht voor de verborgen schatten van de islamitische wereld. Marc engageert zich voor Waerbeke vzw omdat hij mee wil ijveren voor meer stilte, rust en ruimte in onze regio’s. Goed beseffend dat we lokaal moeten ageren, indien we de kleine planeet willen redden voor onze kleinkinderen. Hij verstaat stilte als een levenshouding.

colpaertm[at]gmail.com


ALGEMENE VERGADERING


Kristien Bonneure
Etienne Cloet
Marc Colpaert (bestuurder)
Aintzane de Aguirre
Inge De Boeck
Guido De Dijn
Emiel De Keyser (ere-voorzitter)
Carine De Wilde
Christel Dusoleil
Els Eeckhout
Catherine Harotte
Eric Lancksweerdt
An Macharis
Agnes Pauwels (bestuurder)
Guy Saey
Iris Steen (bestuurder-voorzitter)
Adinda Taelman
Vera Tessely
Yola Thienpont
Christa Truyen
Leo Van Miert
Paul Vandenabeele (bestuurder)
Peter Vandendaele
Linda Plessers
Kristin Vangeyte
Koen Van Synghel
Jean Vroemen
Danny Wildemeersch
Bart Wuyts

logo vlaanderen

 

 

 

NIEUWSBRIEF

Regelmatig informeert Waerbeke over de werking van de beweging. Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
Please wait

CVBA banner2

Conferentie19 terugblik websitebanner

... en activiteiten via UITdatabank