Waerbeke header zonder titel 2

Een nieuw jaar, een nieuw geluid

Een nieuw jaar een nieuw geluid 400Ook in 2015 zal Waerbeke blijven werken aan een kwaliteitsvolle beleving van stil­te, rust en ruimte en aan de bevordering van aandacht, eenvoud en leef­kwali­teit. De sociaal-culturele beweging is en blijft in de eer­ste plaats een ini­tiatief met, van en voor bur­gers. In 2015 staat Waerbeke voor tal van opdrachten en uitdagingen.
Waerbeke wil dit jaar het Waerbekehuis als volwaardig coördinatiecentrum uit­­bouwen, haar nieuwe digitale platform inhoud en vorm geven, de ervaring en expertise aan een ruimer publiek beschikbaar stellen en een eigen vormings­aanbod ontwikkelen.

Op zaterdag 6 december jl. kwam de verruimde algemene vergadering van Waerbeke samen. Daar lichtte de organisatie reeds een aantal van haar toekomst­plan­nen toe. Voorzitter Emiel De Keyser leidde toen de ver­gadering in, waarin hij de ge­nodigden op een originele manier begroette. Hier vindt u de volledige tekst die hij toen bracht.