Waerbeke header zonder titel 2

Stilte als diepte-ervaring – column Els Janssens

Els Janssens 10Els Janssens wijdt haar eerste Waerbeke column aan het tweede Waerbeke Kleinood: een essay over stilte van de onlangs overleden Vlaamse filosoof Ulrich Libbrecht. Als voorzitter van het Libbrechtgenootschap zet zij zich in om het gedachtengoed van Libbrecht door te geven aan nieuwe generaties die zich omringd weten door een diversiteit van wereld- en mensbeschouwingen. De comparatieve filosofie van Libbrecht creëert samenhang in ogenschijnlijk tegengestelde wereldbeelden en legt op die manier een vruchtbare basis voor communicatie, wederzijds begrip en duurzame verbinding. In zijn zoektocht naar diepteverbanden ontdekt ook Libbrecht de creatieve werkelijkheid van stilte. Het essay van Libbrecht is verkrijgbaar via Waerbeke.