Waerbeke header zonder titel 2

Kwaliteitsvolle aandacht en zorgpraktijk

Kwaliteitsvolle aandacht 400Stilte en rust voor gezondheid en welzijn. Al in 2009 aan de rand van het stiltegebied in Bornem was dit het thema van een Waerbeke Conferentie. Zowat 130 vertegenwoordigers uit diverse geledingen van de gezondheids-en welzijnssector kwamen toen samen voor intervisie over de waarde van stiltebeleving voor het individuele en collectieve welbevinden.

Op woensdagochtend 11 februari e.k. organiseerde Waerbeke in opdracht van Bianca Debaets, Staatssecretaris en Collegelid van de VGC voor Welzijn en Gezondheid een conferentie die focusde op de Brusselse context.

De ochtend startte met bijdragen van de bekende psychiaters Dirk De Wachter en Edel Maex. Drie zorgverstrekkers die ook al intens betrokken waren bij de conferentie van 2009 gingen o.l.v. Betty Mellaerts in gesprek over de actuele uitdagingen in de zorgpraktijk. Bedoeling van de Staatssecretaris is om met de conclusies een inspirerend en verkennend meerjarentraject op te zetten rond kwaliteitsvolle zorg in Brussel.

Dit was de uitnodiging.

In de aanloop naar 11 februari is het goed om de opgemerkte bijdrage van Erik Stevens  op de Waerbeke Conferentie in Bornem opnieuw onder de aandacht te brengen. Erik was meer dan 30 jaar actief in de geestelijke gezondheidszorg. In de pioniersfase van Waerbeke was hij een belangrijke steun en toeverlaat. Hij overleed in het voorjaar 2014.