Waerbeke header zonder titel 2

nieuwsberichten

Wie vanuit het lokale beleid met stilte, rust en ruimte aan de slag wil gaan, kan bij Waerbeke terecht voor advies, proces- en projectbegeleiding. De voorbije 15 jaar bouwde de sociaal-culturele beweging heel wat ervaring en expertise op in dit domein. Zo begeleidde Waerbeke in 2011-’12 de Zuid-Limburgse gemeente Vaals (Nederland) bij de opzet en realisatie van een maatschappelijk breed gedragen plan om het landelijke buitengebied (inclusief stiltegebied) door middel van concrete acties en ingrepen naar waarde te schatten.

Eind 2013 riep Vlaams minister Joke Schauvliege de interdisciplinaire overleggroep ‘Stilte en Rust’ [STeRio] in het leven. De Vlaamse Landmaatschappij en Waerbeke werden gevraagd om vanuit een sectoroverschrijdende, geïntegreerde benadering een aantal lokale en bovenlokale initiatieven rond stilte, rust en ruimte in Vlaanderen door te lichten, te stimuleren en te begeleiden. Tegelijk werd met de oprichting van de STeRio-overleggroep op een concrete manier uitvoering gegeven aan het eerdere advies Stilte & rust als collectieve waarde van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (2011).

STeRio resulteerde in enkele inspirerende terreinbezoeken in Vaals, Tienen en Geetbets, Oud-Turnhout en Landschap De Liereman; Averbode en Gerhagen (De Merode) en BZN-Stiltehoeve Metanoia in Damme (2014-'16). Dit ging altijd gepaard met belevingsmomenten, leerervaringen, ontmoetingen, getuigenissen, presentaties, discussies en dialoog- en overlegmomenten ter plekke. Tussentijdse evaluaties en reflectiemomenten hielpen bij de uitwerking van het eindverslag.

De aanbevelingen in het verslag situeren zich op verschillende niveaus en zijn gericht tot beleidsmakers en allerhande actoren in het veld. De klemtoon ligt vooral op de wijze waarop een werking rond stilte, rust en ruimte concreet gestalte kan krijgen, mét aandacht voor ruimtelijke inrichtingsaspecten. Het biedt alvast een richtsnoer met een aantal praktische aanbevelingen.

De presentatie van het eindverslag gebeurde op 28 oktober 2016 in Kalmthout, parallel met de erkenning door de Vlaamse overheid van de Kalmthoutse Heide als stiltegebied, inmiddels het zevende stiltegebied met kwaliteitslabel in Vlaanderen. Naar aanleiding van de jaarlijkse Dag van de stilte vond er eveneens een publieksgericht evenement plaats. De algemene coördinatie was in handen van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, hierbij inhoudelijk en organisatorisch bijgestaan door Waerbeke. Het programma hiervan is terug te vinden in een handzame brochure.

Waerbeke streeft ernaar om de resultaten van de interdisciplinaire overleggroep ‘Stilte en Rust’ [STeRio] op het terrein mee te helpen realiseren. Samen met lokale beleidsmakers en verantwoordelijken wil ze – op maat – de bijeengebrachte inzichten en aanbevelingen verder naar een gemeentelijke context en het leven van alledag vertalen. Dit gebeurt mede op basis van de praktijkrichtlijn die in april 2016 door het Europese Milieuagentschap werd gepubliceerd.

 

• Eindverslag STeRio • Stilte en Rust Interdisciplinaire overleggroep

Brochure Dag van de stilte - Kalmthout & Essen - 29 oktober 2016

 

meer informatie – projectcoördinator Joris Capenberghs – joris@waerbeke.be

 

nieuwsbrieven

 

Wilt u onze nieuwsbrieven automatisch ontvangen op uw mailadres, schrijf u dan rechts hiernaast in op onze mailinglijst.

 

2023

Waerbeke Nieuwsbrief • juli

Waerbeke Nieuwsbrief • mei

Waerbeke Nieuwsbrief • februari

 

2022

Waerbeke Nieuwsbrief • december

Waerbeke Nieuwsbrief • oktober (Dag van de stilte 2022)

Waerbeke Nieuwsbrief • september

Waerbeke Nieuwsbrief • september (Dialoog-gesprekken 2022)

Waerbeke Nieuwsbrief • mei

Waerbeke Nieuwsbrief • april

Waerbeke Nieuwsbrief • februari

 

2021

Waerbeke Nieuwsbrief • oktober

Waerbeke Nieuwsbrief • september

Waerbeke Nieuwsbrief • september (Waerbeke Conferentie 2021)

Waerbeke Nieuwsbrief • zomer

Waerbeke Nieuwsbrief • juni

Waerbeke Nieuwsbrief • maart

Waerbeke Nieuwsbrief • januari

 

2020

Waerbeke Nieuwsbrief • december

Waerbeke Nieuwsbrief • november (extra)

Waerbeke Nieuwsbrief • november

Waerbeke Nieuwsbrief • oktober (Waerbeke Webinars 2020)

Waerbeke Nieuwsbrief • zomer

Waerbeke Nieuwsbrief • april

Waerbeke Nieuwsbrief • maart

Waerbeke Nieuwsbrief • januari 

 

2019

Waerbeke Nieuwsbrief • oktober

Waerbeke Nieuwsbrief • oktober extra (Waerbeke Conferentie 2019)

Waerbeke Nieuwsbrief • augustus

Waerbeke Nieuwsbrief • mei

Waerbeke Nieuwsbrief • januari

 

2018

Waerbeke Nieuwsbrief • december

Waerbeke Nieuwsbrief • oktober extra

Waerbeke Nieuwsbrief • oktober

Waerbeke Nieuwsbrief • augustus

Waerbeke Nieuwsbrief • juni

Waerbeke Nieuwsbrief • maart

 

2017

Waerbeke Nieuwsbrief • december

Waerbeke Nieuwsbrief • oktober

Waerbeke Nieuwsbrief • augustus

Waerbeke Nieuwsbrief • juni

Waerbeke Nieuwsbrief • april

Waerbeke Nieuwsbrief • maart

Waerbeke Nieuwsbrief • januari

 

2016

Waerbeke Nieuwsbrief • december

Waerbeke Nieuwsbrief • oktober

Waerbeke Nieuwsbrief • augustus

Waerbeke Nieuwsbrief • juni

Waerbeke Nieuwsbrief • april

Waerbeke Nieuwsbrief • februari

Subcategorieën