Waerbeke header zonder titel 2

Stilte laat ons de natuurlijke harmonie ervaren - column Eric Lancksweerdt

Eric Lancksweerdt

"Als docent 'onderhandelen en bemiddelen' laat ik mij voortdurend in met conflicttoestanden. Vrede is een van de dingen waar ik het meest naar verlang. Vrede in de wereld, maar ook vrede in mijzelf en met mijzelf. Daar begint het eigenlijk mee." Lees de column van de voormalige eerste auditeur bij de Raad van State die zijn hart volgde en nu les geeft aan twee Vlaamse universiteiten.

 

Architectuur en de echo van de stilte - column Koen Van Synghel

KoenVansynghel

In zijn eerste column voor Waerbeke gaat architectuurcriticus Koen Van Synghel op zoek naar de samenhang en verbondenheid tussen architectuur en stilte.

Stilte oordeelt niet - column Dick Verstegen

Dick VerstegenIn zijn eerste column voor Waerbeke onderzoekt Dick Verstegen wat 'de stilte achter de stilte' met hem doet, hoe een oordeel waardoor hij zich laat meeslepen hem weghoudt van de stilte in hemzelf:

"Mijn vroegere journalistieke nieuwsgierigheid, die veel hebben en halen in zich droeg, transformeert zich langzaam maar zeker in oprechte, meelevende interesse."

Weg! - column Joris Capenberghs

Joris Capenberghs2Vandaag staat de nieuwe column van Joris Capenberghs online. Bij de jaarlijkse vakantie-uittocht reflecteert hij over reizen en ontheemd-zijn. Naast zijn engagement als stafmedewerker van Waerbeke is Joris ook als vrijwilliger sterk begaan met het lot van vluchtelingen in ons land en in de wereld. 

 

De droomgaard: een stilte plek als toevlucht - column Eric Boydens

Eric BoydensBurn-out is geen ziekte, maar door het te medicaliseren en allerlei professionele hulpverleners in te schakelen wordt het dit wel. Burn-out wordt dus te dikwijls ‘gemedicaliseerd’. Aanpak op individuele basis, méér lijkt er niet aan de hand! Ondertussen weten we dat er een wél een maatschappelijk probleem groeiende is: een globale burn-out, une maladie du civilisation. Ruim 70% van de klachten in een huisartsenpraktijk hebben met allerlei vormen van ‘vermoeidheid’ te maken. Naast direct aantoonbare redenen zoals virale infecties, zijn er heel dikwijls aan werk- én levensstress gerelateerde oorzaken.
Het lijkt voor vele mensen moeilijker en moeilijker om met die snelboot die werk en leven opleggen, mee te kunnen. Velen vallen uit de boot, sommigen springen er uit. En de reddingsboten zijn al overvol. En hoe houden de ‘redders’, de hulpverleners het dan vol?

Ondoorgrondelijke stilte - column Edel Maex

Edel Maex 150x200Kunnen we neerzitten in een ondoorgrondelijke stilte die door niets wordt gehinderd, niet omdat we ons van het lawaai kunnen afsluiten maar omdat we het toelaten?

Zwijgen over stilte - column Kristien Bonneure

Kristien Bonneure 150x200Na de 40 dagen zonder vlees kun je het nu 30 dagen zonder auto proberen, of 30 dagen de stilte opzoeken, of 30 dagen het groen intrekken. Het is een driedubbele campagne van de Vlaamse overheid. Die de zondervlees-vasten overlapt. Vijf dagen lang, tot Pasen, kan het dus gebeuren dat je na een slingerende busrit ergens in het groen in stilte over een bordje tofoe gebogen zit. Innige deelneming.

April is de wreedste maand - column Joris Capenberghs

stilte facebookfoto‘April is de wreedste maand,’ zo luidt de beroemde openingszin van T.S. Eliots The Waste Land (Het barre land) uit 1922. Hiermee verwijst hij naar het middeleeuwse gebruik om in april – als eerste maand na de winter – op pelgrimstocht te gaan.

April is ook de maand van de belofte. Of van de beloftes, zo je wilt. Met het voornemen de wereld in te trekken met een vernieuwde, open blik. Zo ook dit jaar?

Een nieuw jaar, een nieuw geluid

Een nieuw jaar een nieuw geluid 400Ook in 2015 zal Waerbeke blijven werken aan een kwaliteitsvolle beleving van stil­te, rust en ruimte en aan de bevordering van aandacht, eenvoud en leef­kwali­teit. De sociaal-culturele beweging is en blijft in de eer­ste plaats een ini­tiatief met, van en voor bur­gers. In 2015 staat Waerbeke voor tal van opdrachten en uitdagingen.
Waerbeke wil dit jaar het Waerbekehuis als volwaardig coördinatiecentrum uit­­bouwen, haar nieuwe digitale platform inhoud en vorm geven, de ervaring en expertise aan een ruimer publiek beschikbaar stellen en een eigen vormings­aanbod ontwikkelen.

Kwaliteitsvolle aandacht en zorgpraktijk

Kwaliteitsvolle aandacht 400Stilte en rust voor gezondheid en welzijn. Al in 2009 aan de rand van het stiltegebied in Bornem was dit het thema van een Waerbeke Conferentie. Zowat 130 vertegenwoordigers uit diverse geledingen van de gezondheids-en welzijnssector kwamen toen samen voor intervisie over de waarde van stiltebeleving voor het individuele en collectieve welbevinden.

Op woensdagochtend 11 februari e.k. organiseerde Waerbeke in opdracht van Bianca Debaets, Staatssecretaris en Collegelid van de VGC voor Welzijn en Gezondheid een conferentie die focusde op de Brusselse context.

Subcategorieën