nieuwe praktijkgemeenschap in Vlaanderen

O Macy1

Tal van professionals zijn aan de slag met 'het werk dat weer verbindt' van ecofilosofe Joanna Macy. Haar werk biedt een antwoord op de vraag hoe de chaos in onze wereld onder ogen zien zonder gek te worden. Afspraken worden gemaakt om als nieuwe praktijkgemeenschap van practitioners elkaar te inspireren, aan te moedigen en te ondersteunen. 

belangstelling?  klik hier

boek 'Actieve hoop' bestellen?  klik hier