Uit liefde voor de streek

Het LEADER-project Bronhuis Dender-Mark dat Waerbeke vzw indiende, werd begin 2020 goedgekeurd. Het gaat om de realisatie en inrichting van een bezoekersportaal in de oude pastorie (Waerbekehuis) van Waarbeke, in het hart van het Stiltegebied Dender-Mark.

Bronhuis Dender-Mark is een nieuwe realisatie van Waerbeke vzw en Waerbekehuis cvba i.s.m. vele partners. Vanaf juni 2022 wordt het een vrij toegankelijk contactpunt voor al wie het omliggende landschap wil verkennen.

Waerbeke is een sociaal-culturele organisatie die de integratie van stilte bevordert in alle domeinen van de samenleving. Vanuit haar liefde voor de streek wil Waerbeke met de nieuwe onthaalinfrastructuur bijdragen aan meer samenwerking voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van dit unieke landschap.

Het project wil ook bijdragen aan gemeenschapsvorming tussen buurtbewoners, verenigingen, openbare besturen (stad, provincie, Vlaanderen), meer sociale cohesie, voorbij drukte en polarisatie. Waerbeke zet de komende jaren met diverse partners in op de ontwikkeling van dit verbindende initiatief. Het project bouwt verder op de Waerbeke Conferentie 2019 én 2021. Voor een terugblik op de trefdag van 2019: klik hier. Voor een terugblik op de trefdag van 2021: klik hier.

Ervaringen uit dit voorbeeldproject kunnen tot inspiratie dienen voor maatschappelijk vernieuwende projecten en 'vitale zones' elders in Vlaanderen.

Ter gelegenheid van de opening van het Bronhuis verschijnt in mei 2022 het indrukwekkende lees-en kijkboek Tussen Dender en Mark, landschap in beweging van Eric Cosyns (en tal van medewerkers). Meer info: klik hier. Voorintekenen kan vanaf Kerstmis via www.tussendenderenmark.be.

Heb je interesse in dit project? Wil je ook meewerken? Meld je hier.

 

 Wim Schrever 44

 

Klik hier voor een voorstelling van het project op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

Bronhuis Dender-Mark

Waarbekeplein 19

9506 Waarbeke (Geraardsbergen)

054 24 57 54

info@bronhuis.be

 

Footer Bronhuis 21 09 27

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland