wat?

In onze voortdurend versnellende samenleving staan stilte, rust en ruimte onder druk. Het zijn van nature ‘zachte’ kwaliteiten die makkelijk uit de aandacht dreigen te verdwijnen, maar aansluiten bij essentiële menselijke behoeften. Waerbeke zet zich als organisatie in om basisvoorzieningen rond kwaliteitsvolle stilte- en rustbeleving beschikbaar te stellen. Het integreren van stilte en rust in alle aspecten van het leven - zowel privé als professioneel - draagt bij aan het verbeteren van leefkwaliteit.

De stilte opzoeken biedt de mogelijkheid met anderen in contact te treden om samen innerlijke stilte op te zoeken, te beleven en ervaringen uit te wisselen.

Het uitgangspunt is: ‘Ik mediteer en wie wil kan meedoen.’ Iedereen is welkom, zowel beginners als gevorderden. Als je maar bereid bent samen in stilte te mediteren en - als je dat wil - ook met anderen te delen wat dit voor jou betekent. Het belangrijkste is 'een diep en oprecht verlangen naar verstilling en een vertrouwen dat groter is dan de angst om ermee te beginnen.' Je kunt dit in je eentje doen of samen met anderen. Er hoeft geen hiërarchie te zijn, al zal er altijd wel iemand zijn die meer verantwoordelijkheid neemt, al is het maar om ervoor te zorgen dat na afloop het licht uit is. Laat het langzaam groeien. Sommige mensen zullen er elke keer zijn, anderen maar af en toe. Sommigen zullen wegblijven, anderen vormen na verloop van tijd een vaste kern. Houd het simpel. Misschien vind je een ruimte bij iemand thuis, in een sportzaal of kerk, of in een ‘huis van de mens’. Mediteren is niet noodzakelijk aan één bepaalde traditie gebonden. Stil worden, je geest en je hart openen, en aanwezig zijn is universeel. Houd je - als het kan - aan drie basisprincipes:

1. mediteren is stil worden, je geest en je hart openen en aanwezig zijn,

2. mediteren is niet van één bepaalde traditie; welke vorm en kleur ook, geen enkele traditie is de enige ware,

3. mediteren doe je niet voor jezelf alleen, maar voor alles en iedereen.

Als je je graag bij een bestaande groep wilt aansluiten of zelf een meditatiegroepje wilt beginnen, en je onderschijft deze drie basisprincipes, ga dan op zoek naar een stilteplek of meld je eigen stilteplek aan.

 

‘De stilte opzoeken’ is een gezamenlijk initiatief van Waerbeke en Uitgeverij Lannoo, naar aanleiding van de verschijning van Leren mediteren van psychiater en meditatieleraar Edel Maex. Hierin nodigt de auteur geïnteresseerden uit gehoor te geven aan het vaak sluimerende verlangen '... naar ruimte, naar stilte, naar openheid. Misschien ontdekken we iets daarvan in de natuur, in kunst, in poëzie. In principe is het overal te vinden. De vindplaats bij uitstek is de stilte van het mediteren.'