Interdisciplinair overleg

Het Open Ruimte Platform brengt de meest actuele kennis, ervaring, instrumenten en capaciteit van verschillende overheden, middenveldorganisaties en lokale initiatiefnemers samen om nieuwe en daadkrachtige (samen)werkvormen te ontwikkelen voor open ruimte en voor openruimtebeleid. Dit essay bevat zes WERK-punten. Ze werpen een terugblik op de ervaringen van de voorbije jaren en formuleren een kritische vooruitblik op de programmawerking en werkwijze voor de Vlaamse open ruimte in de komende jaren.

De intervisie op luwte-oases is in dit document te vinden op pag. 72-95.