van concept naar realisatie

 

Concept

De Nederlandse bibliotheekwetenschapster Marian Koren ligt aan de basis van het concept Silent Library. Dit idee werd ontwikkeld in het kader van haar doctoraal proefschrift Tell me! The Right of the Child to Information (Den Haag: NLBC, 1996) en gepresenteerd als een artistieke installatie op de 64ste IFLA Conferentie (Amsterdam, 1998).

Voor meer informatie:

> zie proefschrift digitaal (in dit verband is vooral Epilogue en Prologue relevant); het recht op informatie is een algemeen mensenrecht; uitwerking voor kinderen maakt de betekenis van dat recht (namelijk voor ontwikkeling als mens) duidelijker, daarom is in het doctoraat voor het kindperspectief gekozen,

> een evocatieve omschrijving van het concept in het Waerbeke Cahier Stilte werkt (2003) en een academische toelichting vanuit IFLA. Rond de artistieke interventie op de IFLA Conferentie 1998 verscheen een uitnodigende brochure met deze tekst.

 

Werking

Met lezingen en studiemomenten wordt de bibliotheek een levende sociaal-agogische praktijk die inspiratie en handvaten biedt voor het samenleven in diversiteit.

 

Behartiger

Waerbeke heeft een concrete uitwerking van het idee Silent Library opgenomen in haar beleidsplan 2021-’25 (ingediend: eind 2019).

In het netwerk van Waerbeke bevinden zich enkele aan het concept verwante privécollecties die aan haar gelegateerd zullen worden. Deze collecties werden de voorbije decennia met veel zorg en deskundigheid opgebouwd en bevatten een schat aan bronnen die een materialisatie van Silent Library voor de komende generaties veilig kan stellen.

contact: info(a)waerbeke.be