actueel

AfficheA3 staand DVDS 2022

 "Denk aan wie onophoudelijk bezig zijn vanuit een diep gevoel van onzekerheid en eenzaamheid of vanuit de behoefte aan erkenning of persoonlijk gewin; zij zijn de slaaf van hun passies. Hun ‘activiteit’ is in feite ‘passiviteit’, want zij drijven niet zelf, maar worden gedreven. Zo iemand leidt niet, hij lijdt. Anderzijds, wie in stilte contempleert met slechts als doel zichzelf en zijn verbondenheid met al wat is te ervaren, wordt doorgaans bestempeld als ‘passief’ – hij ‘doet’ toch immers niets! Toch is juist deze geconcentreerde meditatie een hoge vorm van activiteit, een werkzaamheid van de ziel die slechts mogelijk is op basis van innerlijke vrijheid en onafhankelijkheid.

— uit: Erich Fromm, Liefhebben - een kunst, een kunde, 1962

Waerbeke Nieuwsbrief helemaal lezen: klik hier.

Schermafbeelding 2022 10 05 om 10.25.11

Twee decennia geleden was het pilootproject Dender-Mark het eerste stiltegebied in Vlaanderen. Vandaag geniet het internationale erkenning als het derde 'Urban Quiet Park' in Europa. Intussen telt Vlaanderen tien erkende stiltegebieden en zet de Vlaamse overheid bijkomend in op luwte-oases in drukke omgevingen. Daarmee hoopt ze tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan stilte, rust en groen, vooral nu steeds meer wandelaars en fietsers de natuur intrekken op zoek naar dat ene schaars geworden goed: stilte. Freelance journaliste Colette Demil gidst u door het stiltelandschap.

lees hier het volledige artikel

O Liefde FRONT

 "Ik droom van een wereld waar we met de natuur samenleven en haar niet meer vernietigen. Waar de mens integraal onderdeel is van de natuur en zich als liefdevolle rentmeester ziet voor een nieuwe, rijke natuur waarmee hij in harmonie leeft. Waar we het lawaai niet meer moeten ontvluchten om weldadige stilte te vinden, waar stilte de natuurlijke staat is. Een wereld waar het heil van de planeet kan samengaan met een economie van het goede leven, waarin ons materieel niets ontbreekt. Waarin we ons niet blindstaren op de schitterende aspecten van nieuwe technologieën maar ook tijdig oog krijgen voor hun schaduwkanten."

— uit: Jan Bossuyt, Liefde, mijn ontdekkingstocht, september 2022

Waerbeke Nieuwsbrief helemaal lezen: klik hier.

Dialoog nieuwsbrief item

Dialoog-gesprekken zijn bijzonder waardevol in een tijd van maatschappelijke vernieuwing en cultuurverandering. Ze versterken sociale veerkracht en voeden de zorg voor elkaar en voor de komende generaties. Waerbeke organiseert dit leertraject voor de derde maal voor iedereen die de kracht van dialoog aan den lijve wil ervaren. Er is geen voorkennis vereist. Een ontdekkingsreis tijdens twee weekends op een unieke locatie met een vaste groep van max. 15 personen.

klik hier voor meer info

 "Blijven we dromen om te ontsnappen, of gaan we op zoek naar een gebied waar wij en onze kinderen kunnen wonen? Ofwel ontkennen we het bestaan van het probleem, ofwel zoeken we een plek om te landen. Vanaf nu is het dit wat ons allemaal verdeelt, veel meer nog dan ons standpunt rechts of links van het politieke spectrum."

— uit: Bruno Latour, Waar kunnen we landen? Politieke oriëntatie in het nieuwe klimaatregime, 2018

Klik hier om de Nieuwsbrief te lezen.

Schermafbeelding 2022 02 02 om 17.06.36

"‘Het leven begint met geluid. Je wordt geboren met een schreeuw, kortom, het leven laat zich horen. Daartegenover staat de dood. Die staat gelijk aan de finale stilte, wat perfect vervat zit in het woord “doodstil”. Het doet me denken aan de bekende dichtregel van de Nederlandse J.C. Bloem over het leven: “het is even, tussen twee stilten, luid geweest”. Maar het is nuttig om ook te kijken op welke wijze we toch een plaats geven aan de stilte in dit leven dat noodzakelijkerwijze lawaai maakt."

— uit: Virginie Platteau, Stilte als mensenrecht: 'Op een dag wordt zelfs onze rust vermarkt', MO, 30 oktober 2021

 

Waerbeke Nieuwsbrief Februari 2022 helemaal lezen: klik hier.

Stoepbord viering2

Voor een terugblik op de viering 20 jaar Stiltegebied Dender-Mark en de Waerbeke Conferentie 2021 'Van code rood naar vitale zone' op vrijdag 29 oktober in Geraardsbergen: klik hier.

hoeluidtdestilte 01

"Iedereen heeft baat bij zelfgekozen stilte. Wie grote verantwoordelijkheden draagt net zo goed als wie in opstand komt tegen alles wat fout gaat in de wereld. Burn-out bij activisten komt heel vaak voor, maar wordt verzwegen. Voortdurend actie voeren en op de barricades vechten, vaak tegen de bierkaai, put je inwendig uit. Wie dan niet op gezette tijden even bij zichzelf, bij alle frustraties en verontwaardiging stil aanwezig kan zijn of de tijd neemt om zich mentaal en fysiek weer op te laden, brandt op."

— uit: Virginie Platteau, Hoe luidt de stilte? Een kleine filosofie van de stilte, 2021 • toelichting van de auteur op KLARA: klik hier.

Waerbeke Nieuwsbrief helemaal lezen: klik hier.

Item Nieuwsbrief WC21Annemieke Wiercx van het Vital Zone Instituut in Nederland verkent met ons hoe we gebiedsgericht kunnen inzetten op gezond samenleven, naar het voorbeeld van blue zones zoals Sardinië, Ikaria en Okinawa waar uitzonderlijk veel gelukkige honderdjarigen leven. Hoe maken we ook in het hyperdrukke Vlaanderen een begin met vitale zones: plekken waar mensen gezond en gelukkig leven, werken, opgroeien en ouder worden? We ontdekken de samenhang van zes ingrediënten van een vitale zone: gezonde omgeving, goede voeding, beweging, zin, werk en bestaanszekerheid, erbij horen en wonen. De ideeën en verbindingen die hieruit ontstaan, vormen een stimulans voor concrete initiatieven overal in Vlaanderen.

De trefdag richt zich tot iedereen die actief betrokken is op natuur, gezondheid, welzijn, zingeving, participatie, lokale veerkracht en (boven)lokaal beleid. We nodigen je uit in het hart van het eerste stiltegebied van Vlaanderen, dat 20 jaar geleden officiële erkenning kreeg. Een uitgelezen aanleiding om ons voor te bereiden op de uitdagingen van de komende 20 jaar.

wanneer? vrijdagmiddag 29 oktober • waar? De Helix (G'bergen) • info & inschrijven? klik hier

WP 14Kristien Bonneure in gesprek met Peter Vermeersch, hoogleraar aan de KULeuven en non-fictie auteur (Ex en Aantekeningen bij een moord). Peter deed voor zijn boek Ex veldwerk in Oost-Europa. Stilte is nodig om te kunnen schrijven, maar ook om authentiek contact te maken met burgers en machthebbers in een gebied in volle transformatie, waar de nasleep van een conflict zich nog laat voelen en bevolkingsgroepen op gespannen voet leven.

beluisteren? klik hier

Subcategorieën