Header Website 20160311

Hans Van Crombrugge

hansvancrombruggeHans Van Crombrugge is doctor in de pedagogische wetenschappen. Hij is hoofdlector in de opleiding Gezinswetenschappen voor de pedagogische vakken (Odisee, Brussel). In zijn onderzoek en publicaties heeft hij veel aandacht voor de rol van levensbeschouwing en religie op gezinsrelaties.


 

In de lommerte van het gepraat • stilte als vormend moment

In deze tijd hebben we amper ruimte voor innerlijke stilte. Zelfs in het onderwijs is die cultuur niet aanwezig. We kennen hooguit de gespannen stilte bij bepaalde lesactiviteiten. Toch kan stilte de ruimte scheppen voor contemplatie en reflectie. In deze bijdrage gaat Hans Van Crombrugge in op de pedagogie van de stilte. Deze tekst is mede ontstaan naar aanleiding van de Waerbeke Conferentie in 2012 (Odisee, Brussel) en recent in druk verschenen in het tijdschrift In Dialoog.

Lees meer...

NIEUWSBRIEF

Regelmatig informeert Waerbeke over de werking van de beweging. Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

*  Website URL
*  E-mailadres:

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Privacy Statement.

CVBA banner2

Eindbeeld trailer 1692 lr

Conferentie21 websitebanner

... en activiteiten via UITdatabank