waarom een netwerk?

Steeds meer mensen worden pijnlijk getroffen door de toenemende maatschappelijke druk(te) en de voortdurende exploitatie van onze aandacht. Gelukkig wordt dit probleem steeds breder erkend. Tal van initiatieven leveren inmiddels een positieve bijdrage aan het herstel van een gezonder evenwicht en wijze daarbij regelmatig op het belang van stilte, rust en ruimte. Waerbeke sensibiliseert al vele jaren rond stilte als voorwaarde voor leefkwaliteit. Als officieel erkende sociaal-culturele beweging is Waerbeke de unieke sterkhouder van dit thema.

Nu de algemene bekommernis hiervoor toeneemt en tal van initiatieven en organisaties stilte integreren in hun aanbod en werkzaamheid ontstaat behoefte aan verbinding en ondersteuning. Een actief netwerk dat deelnemers bijeenbrengt op basis van een gedeelde affiniteit met stilte vergroot de zichtbaarheid van het eigen aanbod en biedt mogelijkheden tot uitwisseling en co-creatie.

kenmerken van het netwerk

Deelnemers aan het netwerk worden gedreven door een intrinsieke motivatie. Het netwerk vertrekt vanuit verbondenheid in autonomie. Het bestaat uit individuen die voor zichzelf of als vertegenwoordiger van een initiatief of organisatie aangeven stilte op een of andere wijze te integreren in hun activiteit. De deelnemers weten zich gevoed en gesteund door het netwerk en krijgen de kans actief bij te dragen aan de werking ervan. Door praktijkervaring en expertise samen te brengen, kunnen nieuwe grensverleggende initiatieven ontstaan en bestaande werkingen versterkt worden. Startende projecten zijn gebaat bij het delen van kennis en informatie. Door partnerschappen aan te gaan kan er gerichter gewerkt en meer impact
gerealiseerd worden. Het netwerk is geen koepelorganisatie gericht op het ontwikkelen van gemeenschappelijk beleid. Zelfsturing en zelfbeschikking van de deelnemers staan centraal. Een actief netwerk rond een gedeelde waardering voor stilte, rust en ruimte kan de brede maatschappelijke aandacht hiervoor vergroten en concreet bijdragen aan het bevorderen van welzijn, gezondheid, vrede, verbondenheid en zingeving.

rol van Waerbeke

Waerbeke treedt op als initiator en host van het netwerk en creëert voorwaarden voor ontmoeting en co-creatie (in eerste instantie door middel van fysieke netwerkmomenten, later mogelijk aangevuld door een online platform). Waerbeke eigent zich het netwerk niet toe, maar vervult een faciliterende rol. Op die manier geeft zij invulling aan haar taak als erkende sociaal-culturele beweging en stelt zij haar expertise en organisatiekracht ten dienste van het netwerk.

wat heeft het netwerk partners te bieden?

• actieve verbondenheid met verwante initiatieven,
• stimulans tot uitwisseling en co-creatie,
• een grotere zichtbaarheid van het eigen aanbod,
• beschikbaarheid van Waerbeke-accomodatie voor bijeenkomsten en intervisie,
• een gemeenschappelijk online platform.

 

meer info? mail Waerbeke